Sağlıklı güzelleşmek ve doğallığınız için varız...

Çalışma saatleri: : Hafta içi ve Cumartesi 09:00 - 19:00
  Telefon : : 0242 316 21 41 / 0544 316 21 41

Hasta Hakları

Hizmetten Faydalanma Hakkı

 • Her birey, hastanemizde; dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, ideolojik görüş ve sosyal durumları konusunda ayrım gözetmeksizin hizmet alma hakkına sahiptir.

Bilgilenme ve Bilgi Edinme Hakkı

 • Her bireyin hastanemizde aldığı sağlık hizmetinin ve imkanlarının neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili tüm bilgileri gerek sözlü gerek yazılı olarak istemeye hakkı vardır.
 • Tanı ve tedavi aşamalarında hastalarımız, kendileri ile ilgili tüm dosyalara bakma ve yazılı taleplerini ilettikleri takdirde tıbbi kayıtlarının tümüne erişme ve bu dosyaları çoğaltma hakkına sahiptirler.
 • Herhangi bir zorunluluk olmadığı sürece hastalarımız hakkında özel veya aile yaşamı ile ilgili bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

Sağlık Kuruluşu, Personel Seçme ve Değiştirme Hakkı

 • Hastalarımızın hizmet aldıkları sağlık kuruluşunu, doktoru, hemşireyi ve diğer sağlık personellerini değiştirme hakkı vardır. Hastalarımız kendilerine sağlık hizmeti veren tüm doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinin görevini, unvanını ve kimliğini görme hakkına sahiptirler.

Gizlilik (Mahremiyet) Hakkı

 • Hastalarımız tedavi süreçleri boyunca her türlü sağlık hizmetlerini gizliliğe uygun bir ortamda alma hakkına sahiptirler. Hastalarımızın bilgileri, yaşamlarını tehlikeye sokmayacak şekilde korunur. Hastalarımız, kendilerine ait tüm bilgilerin gizli tutulması hakkına sahiptir.

Rıza Hakkı

 • Hastalarımız rızaları olmayan bir tıbbi müdahaleyi reddetme ve durdurma hakkına sahiptir.

Saygı Hakkı

 • Hastalarımız güler yüzlü, saygılı, şefkatli bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

Danışma Hakkı

 • Hastalarımız kendi arzuları ile başka bir uzmana danışma hakkına sahiptir. Danışma sonucunda uzmanlığı alınan doktor ve tedaviyi sürdüren doktor görüş birliğine vardığında ilgili tedavi uygulanır.

Tıbbi İmkanlardan Yararlanma Hakkı

 • Hastalarımız tanı ve tedavilerdeki yeniliklerden ve son imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir.

Dini Hizmetlerden Yararlanabilme Hakkı

 • Hastanemizin imkanları dahilinde her hasta dini vecibelerini yerine getirme, dilediği kıyafeti giyme, inanç sembollerini kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı

 • Hastanemizdeki her birey güvende olmayı, can ve mal güvenliğinin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

 • Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesince refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptirler.

Görüş / Öneri, Şikayet Bildirme Hakkı

 • Hastalarımız haklarının ihlali durumunda her türlü görüş/öneri ve şikayet bildirme hakkına sahiptirler.
Yardıma ihtiyacınız var mı?